Föreningshuset

Hackås

Hackås Föreningshus

INFORMATION OM

FÖRENINGSHUSETS VERKSAMHETER

UNDER HÖSTEN 2015

 

Föreningshuset tillsammans med Röda Ladan, Arrevent och Vävstollarna har hyrt lokaler av Bergs Hyreshus för våra olika aktiviteter. I lokalerna vid Hackåsvägen 29 (fd Hackås-Näs) huserar Röda Ladan och Vävstollarna och på IT-gården finns vi tillsammans med Arrevent. För andra föreningar i Hackås är det som tidigare på Föreningshuset, man får gratis låna lokalen på IT-gården för möten och sammanträden. Boka som vanligt hos Sigyn Bergh.

Efter mycket strul kring saneringen av brandplatsen, främst av asbest, kommer den under vecka 40 bli en kraftsamling så att platsen kan hårdgöras och grusas upp före frosten sätter in.

Tidsplanen för ett nytt föreningshus har diskuterats tillsammans med försäkringsbolaget och vår målsättning är att ett nytt hus skall invigas den 6 juni 2017. Under hösten kommer förhandlingarna med försäkringsbolaget om ersättningsnivåer för både byggnad och inventarier. Nu pågår en intensiv projektering/kalkylering, vad det skulle kosta att uppföra föreningshuset exakt som det såg ut före branden (fullvärdesförsäkring). Efter den är klar kommer hanteringen av värdeminskningsavdrag, men där har vi med oss i bagaget nästan 1,5 milj kronor i nyinvesteringar de senaste sex åren. Det svåra för oss blir att ersätta alla lösa inventarier, där vi hade en begränsad limit som inte kommer att räcka till de behov vi tillsammans har för våra verksamheter.

Under våren 2016 kommer vi försöka samla byn och komma fram till vilka verksamheter och behov av ytor som skall inrymmas i det nya huset. Därefter kommer uppritning, projektering och bygglovsprövning och en förväntad byggstart under våren/sommaren.

Insamlingen fortskrider och vi vill tacka för de insatser som ni redan har gjort!

Vi, tillsammans med Röda Ladan och Arrevent, kommer att ha flera arrangemang som stöd till Föreningshuset. Stödgalor under våren, konstlotterier, auktion mm. Vi kommer även att erbjuda våra företag ett stödpaket genom försäljning av marknadsplats på torget/huset. Mer information om detta kommer snart.

Föreningshuset fortsätter med egna verksamheter.

Vi kommer att ha fredagsmiddagar under hösten och våren i IT-gårdens ljussal.

Mysig och annolunda lokal där ni kommer att trivas!!!

13 nov kl 18.00 – 23.00

4 dec kl 18.00- 24.00 (musikarrangemang)

Ring Annica P senast onsdag samma vecka om ni vill äta,

annars kan man träffas och slinka in och ta sig ett glas vin eller en öl.

 

Välkomna/Styrelsen

 

 

Copyright © 2013 All rights reserved - ArrEvent - Maria Halvarsson - Kent Karlsson