STYRELSEN

Kent "Bubben" Karlsson

Styrelseordförande

Anna Essebrink

Kassör

Sandra Lantz

Vice ordförande

Annica Persson

Styrelseledmot

Agneta Åhlund

Styrelseledmot