Om Hackås

Om Hackås

Vårt älskade HackåsHackås ligger mellan sjöarna Storsjön och Näkten, cirka 40 km söder om Östersund och vid Inlandsbanan.

Utanför Hackås sker övergången mellan Sannsundet i norr och Södra Storsjöflaket i söder.

Vid Storsjöns strand ligger Hackås ångbåtsbrygga, vid vilken intensiv ångbåtstrafik upprätthölls förr i tiden.

Då förekom också färjetrafik mellan Hackås och Funäs, en sträcka på cirka 3 km. Från 1900-talets början och fram till mitten av 1960-talet bedrevs timmerflottning i större skala på Näkten och Storsjön, mellan de båda sjöarna löpte det en timmerränna som revs i början av 1970-talet.

Hackås hade ett strategiskt läge vid överfarten över Storsjön för de pilgrimer som färdades mellan Selånger (Sundsvall) och Nidaros under den katolska tiden (före 1527). Den nuvarande vandringsleden Jämt-Norgevägen har upprättats i pilgrimernas fotspår.

Hackås kyrka är en av Norrlands mest sevärda kyrkor som invändigt uppvisar en makalös prakt med en rikt utsmyckad predikstol och altartavla.

I absiden finns färgstarka kalkmålningar från 1200-talet som skildrar den heliga Margaretas legend.

Vid kyrkan ligger riddaren Örjan Karlsson Skuncke begravd. Vid Hackås finns också en helig trefaldighetskälla.

I Hackås finns det förskola samt grundskola årskurs 1-6, bussförbindelser till Östersund och Svenstavik.

Förr i tiden var Hackås en egen landskommun med polis, brandstation, postkontor, bank och flera butiker.


Hackås socken

Hackås socken täcker ett avlångt område öster om Södra Storsjöflaket.

Avståndet uppifrån Bodlägden i norr är cirka 47 km ner till södra gränsen mot Haverö socken i Västernorrlands län.

Socknen avgränsas i nordväst av Sannsundet med Oviken på andra sidan. Dess nordligaste del är området vid byn Bodlägden invid Sannsundet och här gränsar socknen mot Sunne socken i Östersunds kommun.

På en punkt cirka 500 meter väster om Månstaån, som avvattnar Fåkersjön, finns "tresockenmötet" Hackås-Sunne-Näs. Härifrån går gränsen rakt mot söder.

I denna nordvästra del ligger även Kårgärde, Sanne, Gärde, Vinälven, Näcksta samt Hackås tätort. Strax norr om Våle korsar gränsen europaväg 45. Den går därefter från Våletorpet över Näkten och träffar land vid Fjösa - Furuviken på sjöns östsida.

Gränsen går mot öster via Kyrkhöjden och Stor-Ådertjärnen till Gölån och "tresockenmötet" Hackås-Näs-Bodsjö.

Här ligger fäboden Tunvågsgölan. I denna nordöstra del av socknen ligger även Tunvågen. Gränsen går rakt söderut strax öster om Gölån.

Ån mynnar i sjön Pån, som delas i en nordlig och en sydlig del av Pånnäset i väst och Pånvallsnäset i öster, över dessa näs passerar vandringsleden Jämt-Norgevägen. Vid Vidkärrnäset går gränsen rakt västerut cirka 2 km till toppen på Stamnorberget (411 m ö.h.).

Därefter mot sydost via Kiltjärnen. I denna mellersta del av Hackås socken ligger Dödre vid Näktens östra strand.

Mitt emot Dödre ligger halvön Monäset.I väster gränsar socknen här mot Bergs socken och i öster ligger Bodsjö socken i Bräcke kommun.

Gränsen passerar sjön Stor-Noren, som avvattnas till Pån via Norån samt Kilån. Gränsen går mot sydost strax öster om Högberget, genom Stavsjön,

ner i Baksjön och vidare via Örnbergsknippen, Örnbergssjön och Örnbergsmyren och träffar gränsen mot Haverö socken i Ånge kommun strax norr om byn Kroknäs i sistnämnda socken. Den kombinerade socken-, kommun- och länsgränsen går nu västerut över Kroksjön till Öresjöns nordspets.

Öresjövallen ligger i Hackås socken. Härifrån gränsar socknen i söder, på en sträcka av 1 km, till Rätans socken.

Därefter kommer "tresockenmötet" Hackås-Rätan-Berg. Gränsen går härifrån rakt mot norr via Strulsjön och Strulån och kommer, efter ca 8 km, in i Näkten i Sjöändviken. Här ligger Gillhov med Gillhovs kapell. Denna del av socknen kallades tidigare Gillhovs kapellag, men ingick även tidigare i Hackås socken.I denna trakt ligger byarna Kårviken vid Råssjön och Sandnäset vid Näktens sydöstra strand.

Sockengränsen mot Berg i väster går norrut mitt i Näkten och in i Sörvikarna.

Den korsar därefter landtungan till Södra Storsjöflaket. I denna trakt ligger bland annat Salsån vid Näkten och Vikbäcken vid Storsjön.

E45 passerar Vikbäcken, som ligger cirka 12 km norr om Svenstavik. Sockengränsen går i Södra Storsjöflaket rakt norrut cirka 19 km till nordspetsen vid Bodlägden. Inom socknen i Storsjön ligger bland annat Strandstuguholmen, Falön samt Tjuvholmen utanför Vikbäcken.

Mellan Östnår och Hackås mynnar Billstaån, som avvattnar Näkten till Storsjön.

      

 

 

 Copyright © 2013 All rights reserved - ArrEvent